Vilka är kärnkomponenterna i den automatiska fjärilsventilen- Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd

Vilka är kärnkomponenterna i den automatiska fjärilsventilen

Update:20-05-2024
Summary: Automatisk fjärilsventil, som en viktig del inom området för vätskekontroll, spelar en avgörande roll. Dess höga effe...

Automatisk fjärilsventil, som en viktig del inom området för vätskekontroll, spelar en avgörande roll. Dess höga effektivitet och stabila prestanda gör att den används ofta i olika industriella rörledningssystem. Som kärnan i den automatiska vridspjällsventilen bestämmer dess design och funktion direkt hela ventilens prestanda.
Först och främst måste vi nämna fjärilsplattan, som är en av de viktigaste delarna av den automatiska fjärilsventilen. Fjärilsplattan bär den kritiska uppgiften att öppna, stänga och reglera flödet. I allmänhet är fjärilsplattan gjord av lätta, höghållfasta material, såsom rostfritt stål eller gjutstål, för att säkerställa att den har tillräcklig strukturell styrka och fortfarande kan bibehålla stabilitet under höghastighetsrotation. Dess designform är rund eller oval, vilket kan minimera vätskemotståndet och förbättra ventilens arbetseffektivitet.
Utöver fjärilsplattan är ventilsätet också en oumbärlig nyckelkomponent i den automatiska fjärilsventilen. Ventilsätet är placerat vid inloppet och utloppet av ventilkroppen och matchar tätt med fjärilsplattan för att bilda en tätningsstruktur. Det är avgörande att välja lämpligt ventilsätesmaterial, som måste ha god slitstyrka, korrosionsbeständighet och tätningsprestanda. Vanliga ventilsätesmaterial inkluderar gummi, polytetrafluoreten, etc. Dessa material har inte bara utmärkt tätningsprestanda, utan kan också anpassa sig till olika komplexa arbetsmiljöer.
Dessutom är drivanordningen också en oumbärlig kärnkomponent i den automatiska vridspjällsventilen. Det är kraftkällan som styr fjärilsplattans rotation och kan vara elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk. Den elektriska drivanordningen driver reduktionsanordningen genom motorn för att uppnå exakt rotation av fjärilsplattan; de pneumatiska och hydrauliska drivanordningarna använder trycket från gas eller vätska för att driva ställdonet att röra sig. Dessa drivenheter har snabb svarshastighet och hög kontrollnoggrannhet och kan uppfylla de exakta kraven för vätskekontroll i industriell produktion.
I styrsystemet för automatisk fjärilsventil spelar styrenheten också en central roll. Styrenheten tar emot vätskeparametersignaler i realtid från sensorn och utfärdar instruktioner till drivenheten för att justera rotationsvinkeln och hastigheten för fjärilsplattan enligt den förinställda styralgoritmen och logiken. Styrenhetens prestanda påverkar direkt styrnoggrannheten och svarshastigheten för den automatiska vridspjällsventilen. Därför är det avgörande att välja en styrenhet med hög prestanda och hög tillförlitlighet.